PALTOWER 15

Pallhanteraren för att samla och förvara pallar.


PALTOWER 15

- enkel
- snabb
- säker
- bekväm
- robust


Med en pallyftare kan en pall enkelt in- och utlastas. Även hela staplar kan tas in och ut.

Inlastning: Ställ reglage på inlastning. Tryck spak uppåt och hela stapeln lyfts för att kunna köra in en pall. För sedan spak nedåt och stapeln sänks.

Utlastning: Ställ reglage på utlastning. Tryck spak uppåt, stapeln lyfts då från pall nummer två. Den understa pallen kan nu tas ut. För sedan spak nedåt och stapeln sänks.


- kapacitet för upp till 15 europallar

- enkel betjäning och lugn gång

- överdimensionerad elektronik

- överdimensionerad mekanik

- lång lvslängd och robust

- färg RAL 3004, längd x bredd x höjd ca. 1400 x 1220 x 820 mm.

- hela stapeln kan tas in eller ut vid samma tillfälle