Mały zakład


Paltower ustawione jest w pobliżu bramy głównej. Jest jedynym miejscem składowania i przechowywania palet w zakładzie.

Efekty:

- palety zajmują mało miejsca

- jest jedno – stałe miejsce przechowywania palet

- możliwe jest szybkie przemieszczanie palet

- wygodna obsługa, nie wymaga większego wysiłku fizycznego – zwiększa poziom zadowolenia pracowników z miejsca pracy

- wysoki poziom bezpieczeństwa – brak zagrożenia ze strony spadających palet lub wywracających się stosów

- nie wymaga bezpośredniego kontaktu rąk z paletą, przez co zmniejsza się ryzyko skaleczenia

- nie wymaga specjalistycznych szkoleń lub uprawnień

- Zwiększa ład i porządek na terenie zakładu, brak wolnostojących palet

Opcja przechowywania palet na zewnątrz:

- dzięki zastosowaniu Paltower, palety pozostają suche

- palety są zabezpieczone przed kradzieżą

- stworzy lepszy wizerunek firmy, poprzez ład i porządek panujący na terenie zakładu

- możliwość wykorzystania wieży jako reklama świetlna ( wysokość 8m)

Przykładowy przebieg pracy:

Dostawca dostarcza towar, znajdujący się na dwóch paletach. Kierowca wyładuje przesyłkę w magazynie, odstawi ją w przeznaczonym na to miejscu. Po sprawdzeniu zgodności towaru z dokumentacją, pracownik uda się z kierowcą do miejsca, gdzie stoi Paltower, naciska przycisk „-2” i otwiera drzwi. Kierowca zabiera wózkiem widłowym 2 palety. Jedną z dostarczonych palet pracownik rozładował i udał się z pustą paletą do Paltower. Wciska przycisk „+1”, otwiera drzwi i wkłada paletę za pomocą wózka widłowego.